Okul öncesi Bölge Zümre Tutanağı

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Okul öncesi Bölge Zümre Tutanağı

  201...–201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE BAŞI
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
  Toplantı Tarihi : .../.../201...
  Toplantı Yeri : Atatürk İlkokulu
  Toplantı Saati : ........

  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış ve yoklama.
  2. Zümre başkanının ve yazmanın belirlenmesi.
  3. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  4. Okul öncesi yönetmeliğindeki değişikliklerin incelenmesi.
  5. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  6. Aylık ve günlük planlar.
  7. Ders işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
  8. Okulöncesi Eğitime katılım
  9. Anasınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  10. Pamuk şekerim kitabının incelenmesi
  11. Gezi gözlem
  12. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  13. Bakıcı hususunun görüşülmesi
  14. Başarıların arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
  15. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetlerin tespitinin yapılması.
  16. Dilek ve temenniler.


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

  1. Açılış ve yoklama.
  Toplantı, Atatürk İlkokulunda saat 14:00'de, Okulöncesi öğretmenlerinin katılımı ile açıldı.
  2. Zümre başkanının ve yazmanın belirlenmesi.
  ................. İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni ............, başkanlığa aday olduğunu söyledi. Başka aday çıkmadı ve oy çoğunluğu ile ............., zümre başkanı seçildi. ............., yazman seçildi.

  3. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  ..............., Türk milli eğitiminin genel amaçlarını okudu. Birlikte değerlendirmeler yapıldı.

  4. Okul öncesi yönetmeliğindeki değişikliklerin incelenmesi.
  Birleştirilmiş İlköğretim ve Okulöncesi Yönetmeliğinin değişen MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
  b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
  ................, "Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. " İbaresinde artırılabilecek öğrenci sayısına ilişkin olarak bir limit verilmediğinden dolayı öğrenci sayılarının, okul idaresi tarafından gereğinden fazla artırılabileceğini ve bunun da eğitim kalitesini düşürebileceğini söyledi.

  5. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  ............, Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelere aylık planda ve günlük planlarda sık sık yer verilmesi gerektiği söylendi. Çocuklarda Atatürk sevgisi ve bilgisi oluşturabilmek için bu konuda hazırlanan filmlerin seyrettirilmesi, inceleme gezilerinin düzenlenmesi ve okul içinde yapılan törenlere katılınması kararlaştırıldı. Sınıf içerisindeki Atatürk köşelerinin çocukların yaptıkları etkinliklerle hazırlanması kararlaştırıldı.

  6. Aylık ve günlük planlar.
  ..........., günlük planların aylık planlardaki amaç ve kazanımlara uygun olarak hazırlanması gerektiğini söyledi.
  ..........., Belirli gün ve haftaların günlük planlarda yer verilmesine özen gösterilmesi, değişik etkinliklerle belirli gün ve haftaların süslenmesi gerektiğini söyledi.
  ..........., Aylık ve günlük planlar hazırlanırken öğretmenlerin kendi sınıf koşullarını, çalıştıkları okulun ve İlçenin imkanlarını ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurmalarının yerinde olacağını söyledi.
  .........., Planları sınıf koşullarına göre hazırladıklarını söyledi. Söylenenlerin tümünün planların yapılması ve uygulanmasında kural olarak uyulması kararlaştırıldı.

  7. Ders işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
  ..........., Aylık ve günlük planlarda belirtilen kavramların çocuklara kazandırabilmek için sınıf ortamının bu anlamda düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yaparak yaşayarak eğitimin okul öncesi çocuklarda kalıcı eğitimi sağladığını, etkinliklerin planlamasında bu konuya dikkat edilmesini söyledi.
  ............, Kazanım ve göstergelere ulaşabilmek için deney, inceleme gezileri, gözlem, drama, hikâye çalışmaları, müzik etkinlikleri, sanat etkinlikleri, pandomim gibi çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri yöntemlerin kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
  ............., Öğrenci merkezli eğitime önem verilmesi, yapılan etkinliklerin çocuklara hem davranış kazandırmaya yönelik hem de ilköğretime hazırlar nitelikte olması gerektiğini ve ayrıca göstererek yaptırma tekniğini de sık kullanıldığını, okul öncesi dönemde bazı çalışmalarda etkili olduğunu söyledi.

  8. Okulöncesi Eğitime katılım
  ............., İlçede bulunan ailelerin maddi durumlarının genel olarak zayıf olduğunu ve anasınıfının da genel itibari ile masraflı bir eğitim sınıfı olduğu için bazı öğrenci velilerinin çocuklarını maddi külfet sebebi ile anasınıfına göndermek istemediğini belirtti.

  9. Anasınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  .........., ............., ................. ve ..............., sınıf içinde materyal, oyuncak ve hatta malzeme dolaplarının yetersiz olduğunu, düşük sınıf aidatlarının bu ihtiyaçları karşılayamadığını söylediler.

  10. Pamuk şekerim kitabının incelenmesi
  .............., Okulöncesi eğitiminde yardımcı kaynak kitap kullanılmasının yasak olduğunu fakat Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği "Pamuk Şekerim" isimli kitabın da içerik olarak zayıf olduğunu ve hatta öğrenci sayıları göz önüne alındığında kitapların öğrenci sayısına yetersiz oranda gönderildiğini söyledi. Diğer öğretmenler de bu konuda hem fikir olduklarını belirttiler.
  11. Gezi gözlem
  .................., Okul ve sınıf imkanları ölçüsünde, öğrencilerin çevreyi tanıma, meslekler konusunda yerinde görerek bilgi sahibi olma, sosyal becerilerini geliştirme, soru sorma, gözlem yapma, düşünme becerilerini geliştirme, merak duygusunu uyarma vb özelliklerini geliştirmeleri açısından gezilere sık sık yer verilmesi ve gezi dönüşlerinde de, yapılan gezi ile ilgili değerlendirme yapılmasının çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Sınıfların, velilerin ve okulların imkanları göz önünde bulundurularak imkanlar ölçüsünde gezi gözlem çalışmalarına yer verilmesi kararlaştırıldı.

  12. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  .............., Belirli gün ve haftaların zaten sınıf içerisinde gerektiği şekilde ve çocukların ilgisini çekecek şekilde kutlandığını fakat sadece sınıf içinde değil aynı zamanda okul genelinde kutlanan özel günlere anasınıfı öğrencilerini de katmanın faydalı olacağını söyledi. Okul genelinde düzenlenen özel gün ve kutlamalarda da anasınıfı öğrencilerine görev verildiğinde, kendini topluluk karşısında ifade eden küçük yaş çocuklarının kendilerine olan güvenlerinin pekiştiğini söyledi.
  Okul genelinde kutlanan belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinliklere de mümkün mertebe, anasınıfı öğrencilerine de küçük sorumluluklar ve görevler verilerek çocukların katılımlarının sağlanması kararlaştırıldı.
  13. Bakıcı hususunun görüşülmesi
  ............., özellikle İlkokul bünyelerinde bulunan anasınıflarında, öğrencilerin tuvalete gidiş gelişlerinde anasınıfı öğretmeninin hem tuvalette hem de sınıfta aynı anda bulunamamasından dolayı bütün öğrencilerin gözetim altında tutulamadığını ve bu durumun öğrencilerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. İlçedeki anasınıflarının ne yazık ki bakıcı tutacak maddi yeterliliğe sahip olmadığını, okul hizmetlilerinin ise anasınıflarını genel olarak temizlemek istemediklerini ve temizlik yapan hizmetlilerin ise anasınıfı temizliğine gereken titizliği göstermediğini ve bu durumun sıkıntı oluşturduğunu ve bağışıklık sistemi henüz yeteri kadar gelişmemiş olan küçük yaş çocuklarının sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
  İlkokul bünyesinde bulunan anasınıflarındaki öğrencilerin tuvalete gidiş gelişlerine ve sınıf temizliğine yardımcı olması için öğrenci velilerden yardım istenerek "gönüllü anne" uygulamasının başlatılması kararlaştırıldı.
  14. Başarıların arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
  ..................., Okul öncesinde başarının artmasının yalnızca okulda yapılan eğitimle sağlanamayacağını,ailenin de bu eğitime dahil edilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda aile katılım çalışmalarında öncelikle ailelerden sene başında ihtiyaç belirleme anketinin yapılmasını söyledi.
  Aile katılımının okul öncesi eğitimde çok önemli olduğunu, okul panosuna ailelerin dikkatini çeken afişlerin asılması, hazırlanan broşür ve notlar evlere gönderilerek velilerin daha çok bilgi edineceğini söyledi. Sık sık veli toplantıları yapılarak Aile eğitimine önem verilmesi kararlaştırıldı.
  ................, Okulöncesi eğitiminde farklı yaş gruplarının da aynı sınıfta eğitim görmesinin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini, İlçedeki Anaokulunda her yaş grubu için ayrı sınıflar olduğunu ve ilkokullardaki anasınıflarında da bu kural uygulandığında, öğretmenin sadece tek bir yaş grubuna göre eğitim ortamı hazırlayarak öğrencilere daha faydalı olabileceğini söyledi. İlkokul bünyelerinde bulunan ve birden fazla şubesi bulunan anasınıflarında, imkanlar doğrultusunda beş yaş grubu için ayrı bir sınıf ve altı yaş grubu için de farklı bir sınıf oluşturulması kararlaştırıldı.


  15. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetlerin tespitinin yapılması.
  ..............., yıl içerisindeki faaliyetlerin hepsine mümkün olduğu kadar katılınması gerektiğini, özellikle okul öncesini yaygınlaştıracak faaliyetlere daha özenle hazırlanılması gerektiğini ve ayrıca Okul öncesi sınıflarının bayramlara katılmasının yasal sorumluluğunun olmadığını yalnız okullarda yapılan törenlere katılabileceklerini ve sınıf içerisinde de aynı coşkuyla kutlayabileceklerini söyledi.


  16. Dilek ve temenniler.
  Zümre başkanı ..............., 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılının tüm öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı, verimli ve başarılı bir yıl olması temennisi ile toplantıyı sonlandırdı.


  201... – 201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE BAŞI
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI İMZA LİSTESİ

  1. İsim, Soyadı Okulun ismi, İmza
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.  201... – 201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ 2. DÖNEM
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
  Toplantı Tarihi : ... /... /201...
  Toplantı Yeri : ................
  Toplantı Saati : .................

  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış ve yoklama.
  2. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
  4. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  5. Aylık ve günlük planlar.
  6. Okulöncesi Eğitime katılım
  7. Anasınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  8. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  9. Gönüllü Anne uygulamasının değerlendirilmesi
  10. Başarıların arttırılması için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi
  11. Dilek ve temenniler.

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

  1. Açılış ve yoklama.
  Toplantı, ........... İlkokulunda saat .........'de, Okulöncesi öğretmenlerinin katılımı ile açıldı.
  2. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  .............., Türk milli eğitiminin genel amaçlarını okudu. Birlikte değerlendirmeler yapıldı.

  3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
  .............., Birinci dönemde aylık ve günlük planlarda yer verilen kazanım ve göstergelere büyük ölçüde ulaşıldığını söyledi.
  .............., Birinci dönemin öğrenciler, veliler, öğretmen ve genel eğitim- öğretim anlamında çok verimli geçtiğini belirtti.
  ............., Birinci dönemde öğrencilerin Okula tamamen uyum sağladıklarını ve genel olarak Öğrencilerde Okul sevgisinin pekiştiğini belirtti.
  Birinci dönemde sağlanan başarıların ikinci dönemde de devam ettirilmesine, planlarda ve uygulamalarda var olan eksikliklerin tespit edilip düzenlenmesine karar verildi.

  4. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  ............, Birinci dönemde Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verildiğini ve Atatürkçülük ile ilgili çeşitli eğitici videoların çocuklara izlettirilip ayrıca sanat etkinliklerinde bazı çalışmalar yapıldığını öğrencilerin Atatürk ile ilgili yaptığı bazı sanatsal çalışmaların sınıftaki Atatürk köşesine asılarak Atatürkçülüğün öğrencilerde kalıcı bir etki oluşturarak amacına büyük oranda ulaşıldığını söyledi.
  ............., İkinci dönemde de Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelere planlarda yer verilerek devam ettirilmesi gereğini vurguladı.
  Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelere aylık ve günlük planlarda yer verilmesi kararlaştırldı.

  5. Aylık ve günlük planlar.
  ............., Hazır aylık ve günlük plan kullanan arkadaşların planlarını kendi sınıf koşullarına göre düzenlemelerini, uygulayamayacakları etkinlikleri uygulayabilecekleri etkinliklerle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
  ..............., Planları sınıf koşullarına göre hazırladıklarını söyledi.
  Hazır aylık ve günlük planların sınıf koşullarına göre düzenlenmesi ve gerekli yerlerin değiştirilmesi kararlaştırıldı.
  6. Okulöncesi Eğitime katılım
  ..........., Okulöncesi eğitime katılımı artırmak amacıyla, bölgedeki ailelerin maddi durumlarını göz önüne alarak öğrencilerin okul masraflarında kısıtlamaya gidildiğini ve öğrenciler için talep edilen kişisel kırtasiye malzemelerinin yarı yarıya düşürülerek öğrenci kayıt sayısının bir miktar artırıldığını söyledi.
  ............, Okulda 4 yaş öğrencileri için ayrı bir sınıf açılmasının da okulöncesine katılımı artırdığını söyledi.

  7. Anasınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  ..........., İlçe genelinde belirlenmiş olan sınıf aidatlarının 10 yıldır 10 tl olduğunu ve maddi durumu iyi olan bazı velilerin bu düşük aidatı ödemediğini ve toplanan kısıtlı sayıdaki sınıf aidatlarının da sınıf içindeki eskiyen ve kullanılmaz hale gelen oyuncakları, sandalyeleri, duvarların boyanması, eskiyen dolapların değiştirilmesi gibi ihtiyaç ve tadilatları karşılamaya yetmediğini belirtti.
  .............., Öğrencilerin evlerindeki oyuncakların sınıflardaki oyuncaklardan daha yeni ve daha kullanışlı olduğunu ve ayrıca anasınıflarının olduğu okul binalarındaki kaydırak, salıncak, tırmanma merdiveni, bisiklet vb büyük kasların gelişimini sağlayacak olan bahçe oyuncaklarının yetersiz olup bazı okullarda bunların hiç olmadığını ve bunun da büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.
  8. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  .........., Belirli gün ve haftalara aylık ve günlük planlarda yer verilerek sınıf içerisinde kutlandığını ve ayrıca belirli gün ve haftalarla ilgili çeşitli sanatsal etkinlikler yapılarak ve bu etkinliklerin de bir kısmı çocuklarla eve gönderilerek etkin bir şekilde kutlandığını belirtti.
  İkinci dönemde de belirli gün ve haftalara, aylık ve günlük planlarda yer verilerek sınıf içinde kutlanmasına ve eğer koşullar uygunsa okul içinde de yapılan belirli gün ve hafta kutlamalarına anasınıfı öğrencilerinin katılımının sağlanmasına karar verildi.
  9. Gönüllü Anne uygulamasının değerlendirilmesi
  ..........., Birinci dönemde yapılan veli toplantılarında annelerle görüşülerek çocukların tuvalete gidiş gelişlerindeki ve sınıf temizliğindeki sıkıntıların dile getirilerek annelerden "Gönüllü anne" uygulamasını talep ettiklerini ve öğrenci annelerinin de bu uygulamayı seve seve kabul ettiklerini ve birinci dönem boyunca Gönüllü anne uygulamasının oldukça verimli olduğunu dile getirdi. Aynı uygulamayı yapan diğer öğretmeler de bu konuda hemfikir olduklarını söylediler.
  İkinci dönemde de Gönüllü anne uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.
  10. Başarıların arttırılması için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi
  ..........., Öğrencilerin okul içindeki başarılarının artırılması için velilere Aile katılımı formu vererek velilerden gelen istekler doğrultusunda sınıf içi etkinliklere gerekli zamanlarda anneleri katarak öğrencilerin sınıf içi başarılarının pekiştirilmesinde ve artırılmasında etkili olduklarını söyledi.
  ............, Üç anasınıfı şubesinden iki tanesini 5 yaş grubu ve diğer bir tanesini de 4 yaş grubu olarak açtıklarını ve bunun da öğrencilerin başarısı üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğunu belirtti.
  11. Dilek ve temenniler.
  Toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.  201... – 201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ 2. DÖNEM
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI İMZA LİSTESİ

  1. İsim, Soyadı Okulun ismi, İmza
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.


  201... – 201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE SONU
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
  Toplantı Tarihi : ... /... /201...
  Toplantı Yeri : ...............
  Toplantı Saati : ...............

  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış ve yoklama.

  2. Eğitim - Öğretim yılının değerlendirilmesi.

  3. Atatürkçülük.

  4. Aylık ve günlük planlar.

  5. Devam - Devamsızlık

  6. Belirli gün ve haftaların kutlanması

  7. Dilek ve temenniler.


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Açılış ve yoklama.
  Toplantı, ............ İlkokulunda saat .........'de, Okulöncesi öğretmenlerinin katılımı ile açıldı.


  2. Eğitim - Öğretim yılının değerlendirilmesi.
  ........Eğitim - Öğretim yılının genel olarak başarılı geçtiğini, öğrencilerin birinci sınıfta okuyacak yeterliliği kazandıklarını söyledi.

  ........, Öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmak için velilerle işbirliği yapıldığını ve bunda da başarılı olduklarını dile getirdi.
  ........., başarılı, verimli bir sene geçtiğini, eğitsel sosyal ve kültürel açıdan birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu etkinlikleri yaparken velilerin işbirliğinden yararlanıldığını belirtti.
  ........., Bu öğretim yılında hedeflenen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini, ancak elde olmayan nedenlerle bazı etkinliklerin gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak önümüzdeki öğretim yılında velilerle diyaloğun arttırılmasına ve çevrenin şartlarına ve durumuna göre etkinliklerin planlanması gerektiğini belirtti.


  3. Atatürkçülük.
  Planlarda ve sınıf içi etkinliklerde ve ayrıca 10 Kasım, Atatürk haftası, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Bayramı ve 19 Mayıs gibi belirli gün ve haftalarda da Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelere yer verildiği ve başarılı bir şekilde bu etkinliklerin uygulandığı saptandı.

  4. Aylık ve günlük planlar.
  ……… aylık ve günlük planların birbiriyle uyumlu olacak şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

  …… Hazır aylık ve günlük planların sınıf koşullarına ve okulun imkanlarına göre düzenlenip uygulandığını söyledi.

  ........., Aylık ve günlük planlarda yer verilen kazanım ve göstergelerin bazı eksikliklere ve gecikmelere rağmen sonraki aylarda tekrar alınarak ve yeniden düzenlenerek çoğunluğunun öğrencilere kazandırıldığını belirtti.

  5. Devam - Devamsızlık

  ........., 3 - 4 yaş grubu öğrencilerinin genel olarak bağışıklık sistemleri zayıf olduğundan sık sık hastalanmaları sebebi ile ve bazılarının da okula yürüme mesafelerinin uzak olmasından dolayı özellikle de soğuk havalarda haklı olarak devamsızlıkların yaşandığı tespit edildi.

  6. Belirli gün ve haftaların kutlanması

  ..........,Belirli gün ve haftalarla bağlantılı olarak Yeşilay Haftası, Orman Haftası gibi önem arz eden haftalarda tören öncesi haftalarla ilgili resim vb. materyallerle panolara öğrencilerle asılarak yenilendiğini söyledi.

  .........., Anneler günü için öğrencilerle annelere hediyeler hazırlandığını söyledi.


  7. Dilek ve temenniler.

  Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

  201... – 201... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE SONU
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI İMZA LİSTESİ

  1. İsim, Soyadı Okulun ismi, İmza
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by haticecamgurtas, 19.01.16, 19:54
0 cevap var
1.337 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj haticecamgurtas
Son yazan haticecamgurtas
 
Started by enerjidenizi, 07.10.15, 09:07
0 cevap var
3.201 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj enerjidenizi
Son yazan enerjidenizi
 
Started by enerjidenizi, 09.09.15, 19:56
0 cevap var
8.887 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj enerjidenizi
Son yazan enerjidenizi
 
Started by yıldızkartal, 22.09.14, 18:48
0 cevap var
18.508 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj yıldızkartal
Son yazan yıldızkartal
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 363 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 363 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.560   Posts: 2.802   Members: 11.144   Aktif Üyeler: 4
Son kayıt olan üyemiz yyys123 hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X