Sevgili anne babalar,
Okul Öncesi eğitim; Bireyin sağlıklı gelişiminin temelini oluşturarak, çocukları duygusal, fiziksel ve bilimsel gelişim alanlarında ilkokula hazırlayan önemli bir dönemdir. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu eğitimden yararlanan çocukların yararlanmayanlara göre sosyal ilişkiler ile akademik becerilerde daha başarılı olduklarını göstermiştir.
Okul öncesi eğitimin önemini kavrayan bilim insanları, bu eğitimin kalıcılığını artırmanın yollarını araştırmış ve eğitime, çevrenin de katılımının önemli olduğu sonucuna varmışlardır.
Çocuğun en yakın çevresi ailesidir. Okulda verilen eğitim, ailede de destek görmeli ve pekiştirilmelidir ki çocuk bu dönemi daha etkili geçirebilsin. “Okul öncesi eğitimde aile katılımının varmak istediği nokta, eğitimde devamlılığı ve
bütünlüğü sağlamaktır. Okulda verilen eğitimin, evde; evde verilen eğitimin, okulda desteklenmesi, bir devamlılığın söz konusu olması ve bu sayede hem okulda hem de evde çocuğun istendik davranış değişikliklerine güvenli ve kontrollü bir biçimde ulaşması ana amaçtır.”


Kitabımızdaki etkinlikler;

Kavramlar (Büyük-küçük, boş-dolu, eski-yeni) v.b.


Okuma Saati (Öykü okuma ve anlatma)Sayı kavramları


Sanat Etkinlikleri


Çocuğumu anlatıyorum


Sudoku oyunları


Davranış geliştirme

Duygularım


Belirli günler


Hayal gücü


Matematik


Çizgi çalışmaları


Dikkat


Örüntü


Mevsimler


Aile katılımının içerdiği unsurları şöyle açıklayabiliriz:
• Çocuğun gelişimi hakkında anne-babaları bilgilendirmek
• Anne-babanın sınıfa davet edilerek eğitime katılmasını sağlamak
• Anne-babalara duygusal destek sağlamak
• Anne-babaların Eğitimi
• Çocuk hakkında anne-baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama
• Öğretmen ve anne-baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama
• Okulda verilen eğitim programlarından anne babaların haberdar olması
Okulun da anne-babanın da amacı, çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak olduğuna göre; okul ve aileler arasında sağlanacak işbirliği, daha iyi ve daha zengin bir eğitim ortamı hâline gelmesinde büyük katkı sağlayacaktır.