Okul öncesi İlçe Zümre Toplantı Tutanağı Sene başı 2015 -2016

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Okul öncesi İlçe Zümre Toplantı Tutanağı Sene başı 2015 -2016

  2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE BAŞI
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
  Toplantı Tarihi : 09/09/2015
  Toplantı Yeri : Atatürk İlkokulu
  Toplantı Saati : 14.00

  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış ve yoklama.
  2. Zümre başkanının belirlenmesi.
  3. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  4. Okul öncesi yönetmeliğindeki değişikliklerin incelenmesi.
  5. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  6. Aylık ve günlük planlar.
  7. Ders işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
  8. Okul öncesi Eğitime katılım
  9. Ana sınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  10. Pamuk şekerim kitabının incelenmesi
  11. Gezi gözlem
  12. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  13. Bakıcı hususunun görüşülmesi
  14. Başarıların arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
  15. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetlerin tespitinin yapılması.
  16. Dilek ve temenniler.


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

  1. Açılış ve yoklama.
  Toplantı, Atatürk İlkokulunda saat 14:00'de, Okul öncesi öğretmenlerinin katılımı ile açıldı.
  2. Zümre başkanının belirlenmesi.
  Sevim Erdoğan ÖZ İlkokulu Ana sınıfı Öğretmeni ................., başkanlığa aday olduğunu söyledi. Başka aday çıkmadı ve oy çoğunluğu ile .............................., zümre başkanı seçildi.

  3. Türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması.
  ................, Türk milli eğitiminin genel amaçlarını okudu. Birlikte değerlendirmeler yapıldı.

  4. Okul öncesi yönetmeliğindeki değişikliklerin incelenmesi.
  Birleştirilmiş İlköğretim ve Okul öncesi Yönetmeliğinin değişen MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
  b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
  ........... "Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hlinde çocuk sayısı artırılabilir. " İbaresinde artırılabilecek öğrenci sayısına ilişkin olarak bir limit verilmediğinden dolayı öğrenci sayılarının, okul idaresi tarafından gereğinden fazla artırılabileceğini ve bunun da eğitim kalitesini düşürebileceğini söyledi.

  5. Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelerin aylık ve günlük planlarda yer verilmesi.
  ........, Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve göstergelere aylık planda ve günlük planlarda sık sık yer verilmesi gerektiği söylendi. Çocuklarda Atatürk sevgisi ve bilgisi oluşturabilmek için bu konuda hazırlanan filmlerin seyrettirilmesi, inceleme gezilerinin düzenlenmesi ve okul içinde yapılan törenlere katılınması kararlaştırıldı. Sınıf içerisindeki Atatürk köşelerinin çocukların yaptıkları etkinliklerle hazırlanması kararlaştırıldı.

  6. Aylık ve günlük planlar.
  ............; günlük planların aylık planlardaki amaç ve kazanımlara uygun olarak hazırlanması gerektiğini söyledi.
  ................; Belirli gün ve haftaların günlük planlarda yer verilmesine özen gösterilmesi, değişik etkinliklerle belirli gün ve haftaların süslenmesi gerektiğini söyledi.
  ................; Aylık ve günlük planlar hazırlanırken öğretmenlerin kendi sınıf koşullarını, çalıştıkları okulun ve İlçenin imkanlarını ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurmalarının yerinde olacağını söyledi.
  ................; Planları sınıf koşullarına göre hazırladıklarını söyledi. Söylenenlerin tümünün planların yapılması ve uygulanmasında kural olarak uyulması kararlaştırıldı.

  7. Ders işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
  ..................; Aylık ve günlük planlarda belirtilen kavramların çocuklara kazandırabilmek için sınıf ortamının bu anlamda düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yaparak yaşayarak eğitimin okul öncesi çocuklarda kalıcı eğitimi sağladığını, etkinliklerin planlamasında bu konuya dikkat edilmesini söyledi.
  ................; Kazanım ve göstergelere ulaşabilmek için deney, inceleme gezileri, gözlem, drama, hikâye çalışmaları, müzik etkinlikleri, sanat etkinlikleri, pandomim gibi çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri yöntemlerin kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
  ..................; Öğrenci merkezli eğitime önem verilmesi, yapılan etkinliklerin çocuklara hem davranış kazandırmaya yönelik hem de ilköğretime hazırlar nitelikte olması gerektiğini ve ayrıca
  göstererek yaptırma tekniğini de sık kullanıldığını, okul öncesi dönemde bazı çalışmalarda etkili olduğunu söyledi.

  8. Okul öncesi Eğitime katılım
  ................., İlçede bulunan ailelerin maddi durumlarının genel olarak zayıf olduğunu ve ana sınıfının da genel itibari ile masraflı bir eğitim sınıfı olduğu için bazı öğrenci velilerinin çocuklarını maddi külfet sebebi ile ana sınıfına göndermek istemediğini belirtti.

  9. Ana sınıfı malzeme ve materyallerindeki yeterlilikler
  .................................................. ................................, Okullarındaki ana sınıfı öğretmenleri, sınıf içinde materyal, oyuncak ve hatta malzeme dolaplarının yetersiz olduğunu, düşük sınıf aidatlarının bu ihtiyaçları karşılayamadığını söylediler.

  10. Pamuk şekerim kitabının incelenmesi
  ...............Okul öncesi eğitiminde yardımcı kaynak kitap kullanılmasının yasak olduğunu fakat Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği "Pamuk Şekerim" isimli kitabın da içerik olarak zayıf olduğunu ve hatta öğrenci sayıları göz önüne alındığında kitapların öğrenci sayısına yetersiz oranda gönderildiğini söyledi. Diğer öğretmenler de bu konuda hem fikir olduklarını belirttiler.
  11. Gezi gözlem
  ..................., Okul ve sınıf imkanları ölçüsünde, öğrencilerin çevreyi tanıma, meslekler konusunda yerinde görerek bilgi sahibi olma, sosyal becerilerini geliştirme, soru sorma, gözlem yapma, düşünme becerilerini geliştirme, merak duygusunu uyarma vb özelliklerini geliştirmeleri açısından gezilere sık sık yer verilmesi ve gezi dönüşlerinde de yapılan gezi ile ilgili değerlendirme yapılmasının çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Sınıfların, velilerin ve okulların imkanları göz önünde bulundurularak imkanlar ölçüsünde gezi gözlem çalışmalarına yer verilmesi kararlaştırıldı.

  12. Belirli gün ve haftaların kutlanması
  .................., Belirli gün ve haftaların zaten sınıf içerisinde gerektiği şekilde ve çocukların ilgisini çekecek şekilde kutlandığını fakat sadece sınıf içinde değil aynı zamanda okul genelinde kutlanan özel günlere anasınıfı öğrencilerini de katmanın faydalı olacağını söyledi. Okul genelinde düzenlenen özel gün ve kutlamalarda da anasınıfı öğrencilerine görev verildiğinde, kendini topluluk karşısında ifade eden küçük yaş çocuklarının kendilerine olan güvenlerinin pekiştiğini söyledi.
  Okul genelinde kutlanan belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinliklere de mümkün mertebe, anasınıfı öğrencilerine de küçük sorumluluklar ve görevler verilerek çocukların katılımlarının sağlanması kararlaştırıldı.
  13. Bakıcı hususunun görüşülmesi
  ....................., özellikle İlkokul bünyelerinde bulunan anasınıflarında, öğrencilerin tuvalete gidiş gelişlerinde anasınıfı öğretmeninin hem tuvalette hem de sınıfta aynı anda bulunamamasından dolayı bütün öğrencilerin gözetim altında tutulamadığını ve bu durumun öğrencilerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
  .................., Okulöncesi yönetmeliğinde "İlkokul bünyesinde bulunan anasınıflarının temizliğini okul hizmetlisi yapar" ibaresinin bulunduğunu ve bu yüzden maddi imkanı olan anasınıflarının da yönetmelik engelinden dolayı bakıcı çalıştıramadığını, okul hizmetlilerinin ise anasınıflarını genel olarak temizlemek istemediklerini ve temizlik yapan hizmetlilerin ise anasınıfı temizliğine gereken titizliği göstermediğini ve bu durumun sıkıntı oluşturduğunu ve bağışıklık sistemi henüz yeteri kadar gelişmemiş olan küçük yaş çocuklarının sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
  İlkokul bünyesinde bulunan anasınıflarındaki öğrencilerin tuvalete gidiş gelişlerine ve sınıf temizliğine yardımcı olması için öğrenci velilerden yardım istenerek "gönüllü anne" uygulamasının başlatılması kararlaştırıldı.
  14. Başarıların arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
  ................... ; Okul öncesinde başarının artmasının yalnızca okulda yapılan eğitimle sağlanamayacağını,ailenin de bu eğitime dahil edilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda aile katılım çalışmalarında öncelikle ailelerden sene başında ihtiyaç belirleme anketinin yapılmasını söyledi.
  Aile katılımının okul öncesi eğitimde çok önemli olduğunu, okul panosuna ailelerin dikkatini çeken afişlerin asılması, hazırlanan broşür ve notlar evlere gönderilerek velilerin daha çok bilgi edineceğini söyledi. Sık sık veli toplantıları yapılarak Aile eğitimine önem verilmesi kararlaştırıldı.
  ........................, Okulöncesi eğitiminde farklı yaş gruplarının da aynı sınıfta eğitim görmesinin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini, İlçedeki Anaokulunda her yaş grubu için ayrı sınıflar olduğunu ve ilkokullardaki anasınıflarında da bu kural uygulandığında, öğretmenin sadece tek bir yaş grubuna göre eğitim ortamı hazırlayarak öğrencilere daha faydalı olabileceğini söyledi. İlkokul bünyelerinde bulunan ve birden fazla şubesi bulunan anasınıflarında, imkanlar doğrultusunda beş yaş grubu için ayrı bir sınıf ve altı yaş grubu için de farklı bir sınıf oluşturulması kararlaştırıldı.


  15. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetlerin tespitinin yapılması.
  ................; yıl içerisindeki faaliyetlerin hepsine mümkün olduğu kadar katılınması gerektiğini, özellikle okul öncesini yaygınlaştıracak faaliyetlere daha özenle hazırlanılması gerektiğini ve ayrıca Okul öncesi sınıflarının bayramlara katılmasının yasal sorumluluğunun olmadığını yalnız okullarda yapılan törenlere katılabileceklerini ve sınıf içerisinde de aynı coşkuyla kutlayabileceklerini söyledi.


  16. Dilek ve temenniler.
  Zümre başkanı ....................., 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılının tüm öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı, verimli ve başarılı bir yıl olması temennisi ile toplantıyı sonlandırdı.


  2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜLŞEHİR İLÇESİ SENE BAŞI
  OKUL ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI İMZA LİSTESİ

  1. İsim, Soyadı Okulun ismi, İmza
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by haticecamgurtas, 19.01.16, 19:54
0 cevap var
4.677 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj haticecamgurtas
Son yazan haticecamgurtas
 
Started by enerjidenizi, 07.10.15, 09:07
0 cevap var
4.515 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj enerjidenizi
Son yazan enerjidenizi
 
Started by enerjidenizi, 09.09.15, 19:56
0 cevap var
10.683 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj enerjidenizi
Son yazan enerjidenizi
 
Started by yıldızkartal, 22.09.14, 18:48
0 cevap var
26.560 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj yıldızkartal
Son yazan yıldızkartal
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 765 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 765 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.580   Posts: 2.833   Members: 11.186   Aktif Üyeler: 0
Son kayıt olan üyemiz Sudemcansu hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X