TAŞ ATMACA

Etkinlik Çeşidi : Oyun (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu (Ay) :
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Motor Gelişim
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

ÖĞRENME SÜRECİ
Güne başlama zamanından sonra çocuklarla bahçeye çıkılır. Yaklaşık 1 m. çapında ve birbirine 3 metre uzaklıkta karşılıklı iki tane daire çizilir. Dairelerin önüne yarım metre mesafede çizgiler çizilir. Çocuklar sayışarak, adımlama yapar ve iki gruba ayrılır. Her çocuk kendisi için bahçeden iki tane taş toplar ve taşları kendi grubunun dairesinin içine dağınık bir şekilde bırakır. Oyuna başlayan gruptan bir çocuk dairesinden bir taş alarak verilen yönergeye göre (taşı el üstünde, başının üstünde, hızlı, yavaş yürüme gibi) diğer grubun dairesinin önündeki çizgiye kadar ilerler. Çizginin üzerinde durup elindeki taşla karşı tarafın dairesindeki taşlardan birini vurmaya çalışır.
Vurduğu taşı alarak kendi grubuna gider ve dairesine bırakır. Taşı vuramazsa, taşı dairenin dışına atarsa kendi taşını diğer grubun dairesinin içine bırakır ve oyun diğer gruba geçer. Oyuna diğer gruptan bir oyuncu devam eder. Oyuna bir grubun dairesindeki tüm taşlar bitene kadar veya grubun belirlediği bir kural gerçekleşene kadar devam edilir.

Materyaller
Taşlar
Sözcükler
--------------
Kavramlar
Yön/Mekânda Konum: içinde -dışında, altında-üstünde
Zıt: hızlı-yavaş Geometrik Şekil: daire

Değerlendirme
Oyunda neler yaptık?
Oyunun kuralları nelerdi?
Oyun oynarken zorlandığınız durumlar oldu mu?
Taşları hangi şekilde taşırken daha çok eğlendiniz?
Taşlarla başka hangi oyunlar oynanabilir?

Uyarlama