Mart Ayı 4. Hafta Müzik Ders Planı

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mart Ayı 4. Hafta Müzik Ders Planı

  MART AYI 4. HAFTA MÜZİK DERS PLANI
  OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ ETKİNLİK PLANI
  22/03/2016 MART AYI HAFTALIK MÜZİK ETKİNLİK PLANI

  (KÜTÜPHANEDE NELER VAR)

  Isınma-Ritim Çalışması-Nefes Açma Çalışması-Ses Açma Çalışması-Ses Dinleme Ses Üretme Çalışması-Şarkı Söyleme-Müzikli Dramatizasyon-Solfej-Ayın Enstrumanı-Ayın Bestecisi.
  Etkinlik Çeşidi: Bütünleştirilmiş Bireysel Büyük Gurup Etkinliği
  Yaş Gurubu:48-60 Ay

  KAZANIM VE GÖSTERGELER

  BİLİŞSEL GELİŞİM
  Kazanım1.Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır,dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
  Kazanım 2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
  Göstergeleri:Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
  Kazanım 3.Algıladıklarını hatırlar.
  Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.Eksilen veya eklenen sayıyı yeniden söyler.
  Kazanım 4.Nesneleri sayar.
  Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
  Kazanım 5.Nesne veya varlıkları gözlemler.
  Göstergeleri: Nesne/varlığın adını rengini ,şekliğini ,büyüklüğünü,dokusunu,kokusunu ,tadını ,miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.
  Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
  Göstergeleri: Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir.
  Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.nedenlerini söyler.
  (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

  DİL GELİŞİMİ
  Kazanım 1.Sesleri ayırt eder.
  Göstergeleri :Sesin geldiği yönü söyler .Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.Verilen sese benzer sesler çıkarır.
  Kazanım 2.Sesini uygun kullanır.
  Göstergeleri: Konuşurken /şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.Konuşurken
  şarkı söylerken sesinin tonunu/hızını/şiddetini ayarlar.
  Kazanım 3.Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
  Göstergeleri Düzcümle,olumsuzcümle,soru cümlesi ve birleşik cümle kurar.
  Kazanım 4.Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
  Göstergeleri:Cümle kurarken isim,fiil,sıfat,bağlaç,çoğul ifadeler ,zarf ,zamir,edat ,isim durumları ve olumsuzluk yapıları Kullanır.
  Kazanım 6.Sözcük dağarcığını geliştirir.
  Göstergeleri Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve yeni olan sözcüklerin anlamlarını sorar.Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.
  Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
  (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
  Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
  (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.
  Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
  Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Aynı sesle biten sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.
  Kazanım 10.Görsel materyalleri okur.
  (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
  Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
  Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.

  SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM
  Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
  Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
  Kazanım 4.Bir olay ve durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
  Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının
  nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
  Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
  Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
  Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
  Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
  Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
  Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.

  MOTOR GELİŞİM
  Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.
  Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
  Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
  Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
  Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

  ÖZBAKIM BECERİLERİ
  Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
  Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
  Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
  Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.


  ÖĞRENME SÜRECİ
  Öğretmen sınıfa elinde kırmızı,sarı,mavi,yeşil,beyaz,pembe renkte kitaplarla gelir,bugünkü etkinliğimizde kütüphaneler konusunu işleyeceğiz ,ama önce ‘’sağ ayak içeriye’’çalışması ile vücudumuzu ısıtalım diyerek ısınma çalışması başlar.Isınma çalışmasından sonra nefes çelışması için diyaframı daha iyi gözlemleyebilmek için çocuklar yuvarlak oluşturacak şekilde sırtüstü yere yatırılır .Öğretmen sınıfa getirdiği renkli kitapları göstererek kütüphanede de böyle renkli istediğimiz kitapları bulabiliriz diyerek kütüphaneler hakkında kısa bir bilgi verir ;kırmızı kitabı Ayşenin karnına ,pembe kitabı Masalın karnına sarı kitabı…koyuyorum deyip renkleri tanıatarak,kitapları çocukların karnına koyar burundan nefes alıyoruz kitapları yukarı kaldırıyoruz ,ağzımızdan nefes veriyoruz kitapları indiriyoruz,diyerek nefes çalışması tamamlanır.Sandalyelere geçilir ; Müzik köşesinden ritim aletleri alınarak ‘’çık ortaya’’ ritim çalışması Sağımda-solumda önümde-arkamda üstümde-altımda yakında-uzakta nerdesin şeklinde uygulanır.Şimdi biraz dinlenelim diyerek mavi kitaptan flüt boyama sayfasını açar bu ayki enstrümanımız flüt hadi biraz tanıyalım der ve istedikleri renge boyamalarını söyler ,boyama çalışması bitince ses dinleme ve ses üretme çalışmasına geçilir.Enstruman veya cd den flüt sesi dinlettirilir ,bu flüt bir doğum gününe gitmiş neşeli neşeli nasıl ses çıkarır taklit edelim diyerek çocukların ses üretmeleri sağlanır.
  Ses açma uygulamalarına geçmeden önce öğretmen ;şimdi ses açıcaz ama size getirdiğim kitaptan küçük bir öykü ile başlayalım der.Banyo ve Tuvalet isimli küçük öyküyü okur,nehissettkilerini sorar (mutlu-üzgün) vah vah vah oh oh oh diyerek ses açma çalışması tamamlanır .
  Şarkı öğrenme ve şarkı söyleme etkinliğine başlanır.Önce öğretmen ‘’raflarda dizi dizi ‘’ isimli şarkıyı birkaç kez söyler ,daha sonra gurup olarak söylenir.
  ‘’Banyo ve tuvalet çalışması’’ gurubun isteği doğrultusunda dramatize edilir.
  Öğretmen şimdide kütüphaneden temin ettiğimiz bir müzik kitabımız var bakalım içinde neler var diyerek ,solfej çalışmasında notaları tanıtır.(alfabede-

  harfler ,matematikte rakamlar var,müzikte de notalarımız var ,7 tane hadi sayalım do-re-mi-fa-sol-la-si-do diyerek bu ayki bestecimizi hatırlıyormuyuz adı neydii? Mehmet Akif Ersoy diyerek tekrar yapılır ,etkinlik tamamlanır.
  MATERYALLER: Renkli kitaplar ,boyalar,
  SÖZCÜKLER: Kütüphane, notalar (do-re-mi-fa-sol-la-si) flüt
  KAVRAMLAR:
  YÖN/MEKANDA KONUM: Ön-arka yukarı-aşağı sağ-sol üstünde-altında içeri-dışarı.
  SAYI SAYMA: 1-20 arası sayılar.
  RENK: Kırmızı , mavi , yeşil , pembe , sarı , beyaz
  DUYGU: Mutlu , üzgün.
  AİLE KATILIMI: Çocukların kütüphane veya bir kitapçıya götürülmesi beğendikleri bir kitabı alınması istenir.
  UYARLAMA: Sınıfında RAM’dan raporlu özel eğitim öğrencisi olanlar varsa ,etkinlik öğrencinin engel durumuna göre düzenlenir.

  DEĞERLENDİRME:
  - Diyafram nefesini alırken karnınızın şiştiğini gördünüzmü?
  -Banyo-tuvalet öyküsü ve ses açma çalışması sizce nasıldı?
  -Daha önce flüt sesi dinledinizmi, hoşunuza gittimi?
  -Notaları öğrenmek nasıldı?
  -Ayın bestecisi Mehmet Akif Ersoy’un kaç tane mesleği vardı?

  ISINMA ÇALIŞMASI
  (SAĞ AYAK İÇERİYE)
  Sağ ayak içeriye, sağ ayak dışarıya
  Çevir çevir çevir,döndür döndür döndür
  Sağa sola ,sağa sola işte hepsi bu kadar(yukarı zıplanır)
  Sol ayak içeriye sol ayak dışarıya
  (sy 20)
  Çevir çevir çevir döndür döndür döndür
  Sağa sola sağa sola işte hepsi bu kadar (yukarı zıplanır)
  Sağ el yukarıya sağ el aşağıya
  Çevir çevir çevir, döndür döndür döndür
  Sağa sola sağa sola işte hepsi bu kadar(yukarı zıplanır
  Sol el yukarıya sol el aşağıya
  Çevir çevir çevir döndür döndür döndür
  Sağa sola sağa sola işte hepsi bu kadar(yukarı zıplanır)

  ÇIK ORTAYA
  (RİTİM ÇALIŞMASI)

  Önümde arkamdamdamınerdesin? (ritim aleti ile ner-de-sin)
  Sağımda solumdamınerdesin? (ritim aleti ile ner-de-sin)
  Üstümde altımdamınerdesin? (ritim aleti ile ner-de-sin)
  Yakındamıuzaktamınerdesesin?(ritim aleti ile ner-de-sin)
  Çık-çı-çık çık ortaya çık (ritim aletleri havada)

  BANYO-TUVALET
  (Öykü- ses açma çalışması)
  Doruk ve Kaan bahçede oyun oynuyorlardı.Oyunları o kadar güzeldikiikiside tuvaletinin gelmesini umursamadılar.Doruk topa vurdu Kaan yakaladı.Kaan topa vurdu Doruk yakaladı.Tuvaletleri iyice sıkıştırmaya başladı.Kıvranarak tuvalete doğru koşmaya başladılar.Amaaa yetişemediler.!!! Sonra ne mi oldu?? Tabii altlarına kaçırdılar.Anneleriikisinide doğru banyoya götürdü.Bol sabunu sularla yıkandılar.Mis gibi tertemiz oldular.Sonrada bize şarkı söylediler.Hadi o şarkıyı bizde öğrenelim.


  Tuvaletim geldi,tutamadım gitti,
  Altıma yaptım adım kaldı kirli
  Vah vah vah vah vah vah
  Vah vah vah vah vah vah
  Banyoya koştum su ve sabunla coştum
  Gitti tüm kirler mis gibide oldum
  Oh oh oh oh oh oh
  Oh oh oh oh oh oh
  (Sermin VAROL)


  RAFLARDA DİZİ DİZİ
  (HAFTANIN ŞARKISI)
  Raflarda dizi dizi
  Severim hepinizi
  Bilgi kültür vererek
  Aydınlatırlar bizi
  Laylaylaylaylaylay
  La lalaylaylaylaylay
  Lay la lay la laylaylay
  Laylaylaylaylaylaylay


Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by okuladmin, 25.09.17, 07:29
1 cevap var
3.370 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj --BasaK--
Son yazan --BasaK--
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:41
0 cevap var
338 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:39
0 cevap var
304 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:37
0 cevap var
234 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:34
0 cevap var
265 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 277 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 277 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.579   Posts: 2.832   Members: 11.186   Aktif Üyeler: 0
Son kayıt olan üyemiz Sudemcansu hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X