Nisan Ayı 2.Hafta Müzik Ders Planı /Müzik / Sanat Etkinliği

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Nisan Ayı 2.Hafta Müzik Ders Planı /Müzik / Sanat Etkinliği


  OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ ETKİNLİK PLANI
  08/04/2016 NİSAN AYI MÜZİK DERS PLANI
  (ARABA MÜZESİNE GİDİYORUZ)
  Etkinlik Çeşidi: Bütünleştirilmiş Büyük Gurup Etkinliği
  Yaş Gurubu:36-48 48-60 Ay Not:Etkinlikler gurubun yeterlilikleri doğrultusunda büyük ve küçük guruplara uygulanabilir.

  KAZANIM VE GÖSTERGELER
  BİLİŞSEL GELİŞİM:
  Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
  Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
  Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
  Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.
  Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.
  Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
  Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.
  Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
  Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

  Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
  Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
  Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
  Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
  Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
  Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.

  DİL GELİŞİMİ:
  Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
  Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
  Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
  Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
  Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
  Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.
  Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
  Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.

  Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
  Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.
  Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
  Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.

  SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:
  Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
  Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
  Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
  Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
  Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
  Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.
  Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
  Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir.


  PSİKOMOTOR GELİŞİM:
  Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.
  Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
  Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
  Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

  ÖZBAKIM BECERİLERİ:
  Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
  Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
  Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
  Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.

  Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
  Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.

  ÖĞRENME SÜRECİ
  Öğretmen sınıfa gelir o günkü etkinlik hakkında bilgi verir: Çocuklar bu hafta ‘’taşıtlar’’ konusunu işleyeceğiz ,’’ ISINMA ÇALIŞMASI’’ olarak araba müzesine gidiyoruz der etkinlik başlar. Yola çıkıyoruz önce yavaş yavaş yürüme öykünmesi ile başlanır ,kırmızı ışık yandı bekliyoruz ,ışıklar hakkında konuşulur evet sarı yandı hazırlanalım ve yeşilde geçiyoruz ,hızlı adımlarla yürümeye devam edilir ,yollar biraz taşlı ,çamurda var parmak ucumuzda yürüyelim üzerlerinden atlayalım yine ışıklara geldik. Yeşil yanınca geçelim yağmur yağmaya başladı kocaman şemsiyemizi açalım, çocuklardan biri şemsiyeyi açar ,ben davula 1 kez vurunca herkes şemsiyenin altında toplanıyor 2 kez vurunca şemsiyenin dışına çıkıyor der ,vuruşlar farklılaştırılarak’’ RİTİM ÇALIŞMASI’’ ile ısınma çalışması tamamlanır.Evet araba müzesine geldik renk renkarbalar var. (mor,beyaz,siyah turuncu)Çok yorulduk şimdi bir ormanda olduğumuzu hayal edelim ,sırtüstü uzanalım diyerek ‘’NEFES AÇMA ÇALIŞMASI’nageçilir.Bahar havasını koklayalım araba müzesindeki arabaları hayal edelim ,sayalım (1…10) diyerek çalışma tamamlanır.Karada ve havada hangi araçlar var diyerek kısa bir sohbet edilir.
  ‘’SES AÇMA ÇALIŞMASI’’na vapur sesi öykünmesi ile (vuuvuuu) enstruman eşliğinde geçilir.
  HAFTANIN ŞARKISI ,taşıtlar şarkısı önce öğretmen tarafından birkaç kez söylenir ve çalınır ,daha sonra gurup olarak söylenir.
  AYIN BESTECİSİ ; Türk Beşlerinden Cemal Reşit Rey ile ilgili sohbet edilir görsellerle tanıtılır,eserleri hangi enstrümanı çaldığı..
  AYIN ENSTRUMANI; Akordeon görsellerle tanıtılır.
  ÖDEV: Taşıtlar boyama çalışması ev ödevi olarak verilir.  HAFTANIN ŞARKISI
  TAŞITLAR
  Tatilde bu yaz çıktık güzel anadoluya
  Türlü taşıtla onu dolaştık doya doya
  Bazen bindik uçağa,taşıtlar kaldı geri
  Bir dağdan öbür dağa aştık mavi gökleri

  Kuşlar gibi uçarken yerden görünüyordu
  Bir yılan gibi tren sanki sürünüyordu
  Ey kağnı ve araba sizlere ettik veda
  Otomobil ve tren önden gider yükselen

  Söz: İ.Hakkı Talas
  Müzik:ReşatKesemen

  MATERYALLER: Ayın bestecisi ,ayın enstrümanı görseller.
  SÖZCÜKLER: Kağnı ,
  KAVRAMLAR:
  RENK:Mor,beyaz,siyah ,turuncu
  BOYUT: Uzun-kısa
  SAYI SAYMA: 1-20 Aarası sayılar
  DUYU: Islak-kuru

  AİLE KATILIMI: Taşıtlar boyama çalışması ev ödevi olarak verilir.Trafik kuralları ile ilgili , trafik ışıkları hakkında ve geçiş üstünlükleri ile ilgili sohbet edilmesi istenir.
  UYARLAMA: Sınıfında RAM’ dan raporlu özel eğitim öğrencisi olanlar varsa etkinlik çocuğun engel durumuna göre düzenlenir.
  DEĞERLENDİRME:
  *Trafik ışıkları ile ilgili kuralları öğrendikmi?
  *Karada havada ve suda giden taşıtlar nelerdir?
  *Akordeon nasıl bir çalgıdır?
  *Ayın bestecisniöğrendikmi?Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by okuladmin, 25.09.17, 07:29
1 cevap var
3.370 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj --BasaK--
Son yazan --BasaK--
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:41
0 cevap var
338 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:39
0 cevap var
304 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:37
0 cevap var
234 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:34
0 cevap var
265 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 188 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 188 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.579   Posts: 2.832   Members: 11.186   Aktif Üyeler: 0
Son kayıt olan üyemiz Sudemcansu hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X