Nisan Ayı 3. Hafta Müzik Ders Planı

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Nisan Ayı 3. Hafta Müzik Ders Planı

  OKUL ÖNCESİ MÜZİK ETKİNLİK PLANI
  15/04/2016 NİSAN AYI MÜZİK DERS PLANI
  (EVİMİZDE NELER VAR)
  Etkinlik Çeşidi: Bütünleştirilmiş Büyük Gurup Etkinliği
  Yaş Gurubu: 36-48 48-60 Ay Not: Etkinlikler gurubun yeterlilikleri doğrultusunda büyük ve küçük guruplara uygulanır.

  KAZANIM VE GÖSTERGELER
  BİLİŞSEL GELİŞİM:
  Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.
  Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.
  Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
  Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.
  Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
  Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
  Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
  Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
  DİL GELİŞİMİ:
  Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
  Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
  Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
  Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
  Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
  Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.
  Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
  Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.
  Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
  Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.
  Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
  Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.
  Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
  Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
  Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
  Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.
  Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
  Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Aynı sesle biten sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.

  SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:
  Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
  Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
  Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
  Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
  Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
  Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
  Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
  Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.
  PSİKOMOTOR GELİŞİM:
  Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.

  Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
  Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
  Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
  Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
  Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

  ÖZBAKIM BECERİLERİ:
  Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
  Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
  Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
  Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/ içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
  Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
  Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.
  Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.
  Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
  Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

  ÖĞRENME SÜRECİ
  Öğretmen çocuklara; bugünkü etkinliğimiz evimizde neler var diyerek yarım ay şeklinde sıra olmalarını söyler ‘’ISINMA ÇALIŞMASI‘’olarak dik dur dik dur kardeşim oyunu ile etkinliğe başlayacaklarını söyler.Öğretmenin yönergeleri ile ısınma çalışması uygulanır. Öğretmen ;hadi bakalım şimdi evimizin mutfağındayız o da ne? bir ses geliyor Ssss düdüklü tencere yemek pişmiş ,ama yaklaşmıyoruz ,yemeğimiz ne olsun?.....çok güzel kokuyor ‘’NEFES AÇMA ÇALIŞMASI’’ mmm tadı nasıl ? hem koklayalım ,hem üfleyelim üfff…
  Karnımız doydu ,şimdi evimizin salonundayız masada bir saat var hadi vuruşlarını taklit edelim nasıl çalışır, diyerek ritim aletleri alınır ve ‘’RİTİM ÇALIŞMALARI’’na geçilir. Tik tak tik tak ,saat durmak üzere sanki ,yavaşlar tiiktaaktiiktaak sabahları uyanmak için okula gitmek için saati kurarız ,saatimiz nasıl çalar?.sürekli vuruşlarla ritim çalışmaları tamamlanır.Sandalyelere oturulur ‘’SES AÇMA ÇALIŞMALARI’’na geçilir .MmmmMmmm ham ham ham yemek yeme öykünmeleri ile ses açma çalışmaları tamamlanır.
  HAFTANIN ŞARKISI;Masa ve top öğretmen tarafından birkaç kez söylenir, daha sonra gurup olarak söylenir. Solo söylemek isteyen çocuklar solo olarak söyler.
  MÜZİKLİ DRAMATİZASYON için katılım sağlanırsa uygulanabilir.
  SOLFEJ ÇALIŞMASI:Çevremizdeki sesler vuruşlarla tekrar edilir.
  Kuş sesleri; cikcikcik (tek vuruş)
  Saat sesi;Tik tak tik tak (tek vuruş)
  Davul sesi; güm gümgüm (tek vuruş) vb tek heceler.
  AYIN BESTECİSİ : Türk Beşlerinden Cemal Reşit Rey ,Ahmat Adnan Saygunkimler?hakkında görsellerle ilgili bilgiler verilir.
  AYIN ENSTRUMANI: Akordeon görsellerle tanıtımı yapılır.

  HAFTANIN ŞARKISI
  MASA VE TOP
  Ortada masa duruyor yanında da ben
  Etrafında dönüyorum hiç üşenmeden
  Topu aldım elime koydum üstüne
  Sonra baktım durmuyor attım yukarı
  Yukarıda durmadı düştü aşağı

  Söz Müzik:Ece KARŞAL

  ISINMA ÇALIŞMASI
  DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM
  Dik dur dik dur kardeşim koy elleri beline
  Sallan sallan kardeşim sonra eller yerine
  Kolları öne uzat sonrada yukarıya
  Haydi kuşlar gibi uç mutlu ol bu yuvada
  Sol ayağım ileri sağ ayağım havaya
  Haydi kuşlar gibi uç mutlu ol bu yuvada
  Kolları öne uzat sonrada yukarıya
  Çevir çevir kardeşim sonra eller yerine
  Zıpla zıpla kardeşim el çırp el çırp kardeşim
  Yaşa yaşa çok yaşa sağlıklı ol kardeşim
  Söz-Müzik: Işıltan UŞAKLIĞİL

  MATERYALLER: Ritim aletleri , akordeon boyama çalışması.
  SÖZCÜKLER: Düdüklü tencere,
  KAVRAMLAR:
  GEOMETRİK ŞEKİL: Daire dikdörgen
  YÖN/MEKANDA KONUM:Yukarı-aşağı sağ-sol ileri-geri
  DUYU: Tatlı ,sıcak-soğuk ılık
  ZIT: Hızlı-yavaş
  ZAMAN: Sabah-öğle-akşam
  AİLE KATILIMI: Akordeon boyama çalışması ev ödevi olarak verilir. Ayın bestecisi Türk Beşlerimiz ile ilgili sohbet edilmesi istenir.
  UYARLAMA :Sınıfında RAM’dan raporlu özel eğitim öğrencisi olanlar varsa etkinlik öğrencinin engel durumuna göre düzenlenir

  DEĞERLENDİRME:
  *Tek vuruş nedir?çevremizdeki seslerle bütünleştirdikmi?
  *Saatin alarmı neden çalar,ne zaman okula gideriz?
  *Türk Beşlerimiz kimler?
  *Akordeon nasıl bir çalgıdır?

Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by okuladmin, 25.09.17, 07:29
1 cevap var
3.370 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj --BasaK--
Son yazan --BasaK--
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:41
0 cevap var
338 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:39
0 cevap var
304 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:37
0 cevap var
234 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 
Started by Sermin, 01.05.16, 19:34
0 cevap var
265 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj Sermin
Son yazan Sermin
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 188 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 188 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.579   Posts: 2.832   Members: 11.186   Aktif Üyeler: 0
Son kayıt olan üyemiz Sudemcansu hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X