Özel Okullarda Verilecek eğitim desteği ileilgili soruların cevapları

Kapat

Konu Oncesi Reklam

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Özel Okullarda Verilecek eğitim desteği ileilgili soruların cevapları

  Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne
  İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
  1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?
  Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 8-25 Ağustos 2014 tarihleri
  arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını
  yapacaktır.
  2. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?
  Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi e-Okuldaki Özel
  Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden 8-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında
  yapacaktır.
  3. Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır?
  Teşvikten yararlanmak isteyen özel okulların ilçe onay işlemleri 19-25 Ağustos 2014 tarihleri
  arasında yapılacaktır.
  4. Destek verilecek Özel Okulların ve destekten yararlandırılacak öğrencilerin ilanı hangi
  tarihlerde yayınlanacaktır?
  Destekten yararlandırılacak öğrenciler ve özel okulların ilanları 28 Ağustos 2014 tarihinde
  yapılacaktır.
  5. Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?
  Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır.
  6. Destekten yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?
  Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır.
  7. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman
  ilan edilecektir?
  Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyip tercih yapan öğrenciler için 10 Eylül 2014
  tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.
  8. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde
  alınacaktır?
  Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 10-18
  Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır.
  9. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıt sonrası yedek öğrenci
  kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır?
  Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
  10. Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?
  Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
  11. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin
  Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre
  toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?
  Okul öncesi 50.000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000, ortaöğretim/temel lise 75.000 öğrenci
  olmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
  12. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ve öğrenci
  sayısı ne kadardır?
  50.000 okul öncesi öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 2.500 TL bedel
  kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
  13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı
  ne kadardır?
  50.000 ilkokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.000 TL bedel
  kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
  14. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci
  sayısı ne kadardır?
  75.000 ortaokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL bedel
  kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
  15. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Orta öğretim ve temel lise kademesinde, destek
  tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?
  75.000 ortaöğretim öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL, temel lise
  öğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
  16. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim desteğinden hangi yaş aralığındaki yer
  alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir?
  Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak,
  17. Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl
  gerçekleştirilecektir?
  Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay
  arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan e-
  Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
  18. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
  görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır?
  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen
  okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday
  kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve
  Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
  19. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl
  yapılacaktır?
  Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.
  20. Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir?
  Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını
  yapacaklardır.
  21. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul
  türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır?
  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu
  haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci
  sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim
  ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten
  yararlanmak için başvuru yapabilecektir.
  22. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten
  yararlanma haklarını kaybederler?
  Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci
  eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.
  23. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı
  yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?
  Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını
  yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.
  24. Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye
  yapacaklardır?
  Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul
  müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.
  25. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
  nasıl ödenecektir?
  Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
  %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri
  okullarına ödenecektir.
  26. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
  öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?
  Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
  %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri
  okullarına ödenecektir.
  27. Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça
  karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi?
  Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak
  eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle
  veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip
  tercihlerini belirleyecektir.
  28. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir?
  Öğrenci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat
  edeceklerdir.
  29. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim
  desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam
  edecek mi?
  Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim
  desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu
  okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler
  için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.
  30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır?
  Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna
  yapılır.
  31. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını
  yaptırırken hangi belgeler istenecektir?
  Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya
  resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci,
  ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
  Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu
  gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak
  belge,
  Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim
  öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
  Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında
  koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,
  kayıt esnasında özel okula teslim edilir.
  32. Dönüşüm programına alınan okullar destekten faydalanabilecek mi?
  e-Kılavuzun yayımlandığı tarih itibariyle Bakanlıkça Dönüşüm Programı Kabul Formu
  düzenlenen ve 28 Ağustos 2014 tarihine kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
  ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 1 ve 3’üncü fıkrasında ve Ek 2’nci
  madde hükümlerinde başvuru ile ilgili şartlar dışındaki diğer şartları yerine getiren
  kurumlar07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve
  Öğretim Yılında Özel Okullarda ÖğrenimGören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği
  Verilmesine İlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır.
  33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri
  için alınan tedbirler nelerdir?
  Tüm İl Müdürlüklerine yazılı talimatlar gönderildi. Eksik görülen hususlar, mail ve telefon
  görüşmeleriyle takip edilmektedir.
  34. Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
  Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak.
  35. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
  İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
  36. Ortaokulu ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru
  şartları nelerdir?
  15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt
  şartlarına sahip olmak,
  37. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru
  şartları nelerdir?
  Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için;
  ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını
  bitirmemiş olmak,
  38. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen özel okulların yapacağı işlemler
  nelerdir?
  2014-2015 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takviminde
  belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü
  üzerinden başvurularını yapacaktır.
  39. Öğrenci başvurularını alacak resmi okulların ve azınlık okullarının yapacakları işlemler
  nelerdir?
  Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
  Tespit Formu (Ek-12)’nun1’inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alan bilgileri Modüle
  işleyecektir.
  Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
  Formu (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen; Ailenin Aylık Toplam Gelirine ilişkin belgeye
  göre bilgileri Modüle girecektir.
  Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
  Formu (Ek-12)’nun3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar
  bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya
  hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir.
  Özel okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
  Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncümaddesine
  göre 2013-2014 eğitim öğretim yılında kurumlarında ücretsiz öğrenim gören öğrencilerin
  bilgilerini Modüle girecektir.
  Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
  Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle işleyeceklerdir. Başvuru
  çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza
  edilecektir.
  Yukarıda belirtilen belgelerin aslı görülerek bir örneği okul müdürlüğü tarafından teslim
  alınacaktır.
  40. Destekten yararlanmak isteyen öğrenci velilerinin/vasilerinin yapacakları işlemler
  nelerdir?
  Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e-
  Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.
  Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu
  olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere
  (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru
  esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
  Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait
  2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya
  ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim
  edecektir.
  Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya
  üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine
  teslim edecektir.
  41. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir?
  Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014
  tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.
  42. İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir?
  İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin
  çocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır.
  Özel okullar tarafından başvuru esnasında Modüle girilen Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim
  Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol
  ederek Modül üzerinden onay vereceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği özel okula
  verilecek bir örneği de ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
  43. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?
  Bakanlık, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar ve
  kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimde belirtilen tarihlerde
  ilan edecektir.
  44. Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir?
  Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi
  makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci,
  üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
  Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu
  gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak
  belge,
  Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim
  öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
  Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında
  koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,
  kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir.
  45. Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır?
  Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin tarihi
  2014 yılı Haziran ayı olacak.
  46. Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi?
  Yörenin kalkınmada öncelik derecesi, gelişmişlik durumu, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,
  derslik başına düşen öğrenci sayısı ve illerdeki özel okul sayıları göz önünde bulundurularak
  kontenjanlar belirlenmiştir.
  47. Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır?
  Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde; öğrencinin başarı durumu,
  ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı
  disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olacaktır. Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek
  okulların tespitinde ise; okulun bulunduğu ilin teşvik bölgesi, okulun öğrenci puan ortalaması,
  ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarının sayısı, derslik başına
  düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen
  sayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır.
  48. Özel okullarda kayıtlı veya ilk defa kayıt yapacak öğrenciler eğitim ve öğretim
  desteğinden faydalanabilecekler midir?
  Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanabilmek için resmi okullarda kayıtlı olmak
  gerekmektedir.
  49. İlkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıfı özel okulda okuyup 5. Sınıfı özel okulda devam etmek isteyen
  öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?
  Bu öğrencilerin velileri; ikametlerine uygun olan resmi okula aday kayıt yaptırarak eğitim ve
  öğretim desteğine başvurabilirler.
  50. Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devam edecek olan
  öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?
  48-66 ay arasında olan öğrencilerimizin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için
  başvurabilirler. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
  görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara
  aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve
  Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim
  ve öğretim desteğinden faydalandırılabilecektir.
  51. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar
  süre ile geçerli olacaktır?
  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu
  haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci
  sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim
  ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten
  yararlanmak için başvuru yapabilecektir.
  52. Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda her yıl sabit olarak devam
  mı edecektir?
  Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı
  tarafından yeniden belirlenecektir.
  53. TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan öğrencilerin eğitim öğretim desteği nasıl
  yapılacaktır?
  8. Sınıf öğrencileri sınıf atlatma işlemi sonrasında resmi okullardan eğitim ve öğretim desteği
  için başvurabileceklerdir.

Benzer Konular

Kapat

Konular İstatistik Son Mesaj
Started by yıldızkartal, 31.08.14, 05:59
0 cevap var
1.135 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj yıldızkartal
Son yazan yıldızkartal
 
Started by yıldızkartal, 18.08.14, 09:31
0 cevap var
2.748 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj yıldızkartal
Son yazan yıldızkartal
 
Started by zekeriyaguter, 26.04.14, 21:37
1 cevap var
3.860 gösterim
0 Beğeni
Son Mesaj brcyrt
Son yazan brcyrt
 

Baglanti Reklami

Kapat

Baglanti reklami mobil

Kapat

Çevrimiçi Kullanıcılar

Kapat

şu an 180 kullanıcı çevrimiçidir. Bunlardan 0 üye 180 ziyaretçidir.

Online Rekorumuz: 4.645 Üye ile 15.10.18 Tarihinde Saat 18:28 Gerçekleşmiştir.

İstatistikleri

Kapat

Topics: 2.579   Posts: 2.832   Members: 11.186   Aktif Üyeler: 0
Son kayıt olan üyemiz Sudemcansu hoş geldiniz

Bugün doğan üyelerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu uzun bir yaşam dileriz...

Kapat

En Aktif Kullanıcılar

Kapat

There are no top active users.
Hazırlanıyor...
X